Odpady a kanalizace

V této oblasti nabízím běžné práce spojené s montáží vnitřních a vnějších rozvodů odpadů, montáž svislé i ležaté kanalizace, dešťových svodů, sifonů, WC, dvorních vpustí, gulí, gajgrů a mnoho dalšího. Provádím čištění a opravy kanalizace, domovních odpadů, hlavních řádů a potrubí všech typů, velikostí a profilů.
 
Konkrétně v oblasti odpadů a kanalizací nabízím:
  • vnitřní rozvody odpadů, venkovní kanalizace a splaškové jímky
  • rekonstrukce ležatých a stoupacích rozvodů odpadů
  • drenáže, odvodnění, vsakovací systémy a nádrže